Wat krijg je als je met mij samenwerkt?

Een aantal voorbeelden van mijn expertise:

  • Onderzoek naar klantgedrag

Veel van mijn klanten heb ik geholpen om helder te krijgen wat hun klanten vinden van de producten, het merk en bedrijf. Ook krijgen ze meer zicht op behoeftes van hun klanten de kansen die dit biedt om de omzet te laten groeien.

Veel gegevens over de klant zijn binnen het bedrijf zelf al bekend maar worden te weinig benut. Bijvoorbeeld klant- en aankoopgegevens, registraties van klachten en eventueel suggesties van de klant. Als dit er niet is, ga ik zoek naar andere manieren om aan data te komen.

Door al dit onderzoek weet je wat de voorkeuren en behoeftes van consumenten zijn, wie potentiële klanten zijn en wat zij vinden van jouw product in vergelijking met dat van de concurrent. Daarnaast is het belangrijk te weten wat het marktaandeel is van jouw bedrijf ten opzichte van dat van concurrenten.

  • Bepalen van de mediastrategie

Commerciële bedrijven zijn vrijwel altijd gericht op groei. De vraag dan ook is: welke nieuwe markten ga je innemen en welke (nieuwe) producten gaat jouw bedrijf brengen?

Hierin is mijn rol veelal adviserend, omdat een mogelijke verandering van strategie zo ingrijpend is, dat het hele bedrijf erbij betrokken is. De beslissing wordt daarom door de directie genomen.

De basis voor alle nieuwe plannen is een SWOT en een online analyse: samen kijken we zowel naar de sterke en zwakke kanten van je bedrijf, als naar de kansen en bedreigingen in de markt. Ik doe aanbevelingen hierover de richting die leidt tot een goede strategie.

  • Opstellen van mediaplan

Dit heeft een kortere tijdshorizon en is concreter dan de strategie. De inzichten uit het marktonderzoek en onderzoek naar wat concurrenten op de markt doen, bepalen grotendeels mijn plan.

Daarbij spelen ook de harde cijfers een rol. Wat is het marktaandeel van jouw product en hoe succesvol zijn de campagnes van je concurrenten? 

Het mediaplan beantwoordt onder andere de volgende vragen:

Welk(e) segment(en) ga je bewerken? De kunst is de markt zo op te delen, dat je aanspreekbare groepen krijgt. Groepen zijn aanspreekbaar als ze bijvoorbeeld een bepaalde levensstijl of een bepaald ideaal delen. Welke groepen wil je bedienen met welk product? Welke mediamix pas je toe? Door hier (slim) in te kiezen zet je een product of merk in de markt.

Vervolgens regel ik ook de uitvoering van het plan

Belangrijk in marketing is naamsbekendheid van je product(en). Je moet steeds met iets nieuws komen om de consument te blijven bereiken met jouw boodschap. In samenwerking met meerdere specialisten bedenk ik campagnes, koop de reclametijd en advertentieruimte héél scherp in bij de online en offline kanalen en bepaal ik op welke evenementen jij je gezicht laat zien.

Van al deze promotieactiviteiten evalueer ik het resultaat middels een overzichtelijk dashboard. Hoeveel mensen hebben de reclame-uitingen gezien? Is de naamsbekendheid toegenomen? Heeft de campagne een positief resultaat op de verkopen? De resultaten neem ik mee in het volgende plan: wat werkt, kun je misschien nog een keer proberen. Wat niet werkt, doen we in het vervolg niet meer. Hierbij ga ik ook kijken of we processen kunnen gaan automatiseren om het leadproces te verkleinen en welke kosten er bespaard kunnen worden.

Over de jaren heen heb ik vele bedrijven geholpen met het beter organiseren van hun marketing, hun branding, communicatie, lead-generatie en het krijgen van meer klanten.

De methode is eenvoudig en efficiënt en gaat daardoor niet ten koste van je dagelijkse werkzaamheden.

Eindelijk krijg je een proces dat voor jou werkt in plaats van dat je er gedoe van hebt.

Wil je meer weten of een vrijblijvend kennismakingsgesprek? 

Neem contact met me op!

Inmiddels heb ik een leuk pakket met relaties uit verschillende branches mogen helpen met mijn diensten.